NAMES OF ARTISTS WE CARRY

We introduce many artists and sell their works.
Please click their name if you would like to know about artist's work and biography.ABE Aya
AY-O
AMANO Shige
ANZAI Mamiko

CHUNG, Hye Ryung

ESASHI Tomoko

FLEISS Dorothea
FUJII Kohjiro
FUJIE Tami

GOTO Mitsuru

HAMADA Kiyoshi
HIRATSUKA Ryoichi
HIKOSAKA Naoyoshi
HONDA Mariko
HORIO Sadaharu
HORIMOTO Emiko
HORIMOTO Toshiki

HWANG,YONG-JIN

IGUCHI Junko
IGUCHI Daisuke
IKEDA Tatsuro
ISA Yuji
ICHINOSE Chieko
INAMII Michiko
INOUE Hatsue
INOUE Shigeko
IWADE Mayumi
IIWATA Makoto

JUN JONG-SOO

KASAI Syuro
KANAZAWA Eiryo
KANG KUM-JOO
KAWAI Shimpei
KIM Hyang-Mi
KIM kyungsoo
KIMURA Rinkichi
KIRIMURA Akane
KITAYABU Kazuo
KUSAMA Yayoi
KUDO Masahide
KUBO Akira
KURODA Keiko

KOJIMA Kenichi


MATSUMURA Hiroshi
"SEEDS THAT SEED IN SPRING-002"
Silk screen (36~26)
MOCHIDA Sosyo
A FAKEJAPANESE GOLDEN STORY"A DOG CRIES AT BACK YARD
Silk Screen (28~32)
LEE Ok-Nam

MAIDE Keiko
MAEKAWA Tsuyoshi
MATSUMURA Hirosh
MANDAI Susumu
MIWA Aki
MIYAGUCHI Takuya
MIYASHITA Keisuke
MOCHIDA Sosyo
MOCHIZUKI Kousuke
MOTONAGA Sadamasa
MORI Hideki

NAKATSUJI Etsuko
NAKATSUJI Taeko
NARITA Masumi
NISIKAWA Mitsuzo

OHNO Hiroko
OKUYA Naomy
OYAMA Tadashi

SIMO.NERI
SAKAI Mariko
SATO Jun
SAWADA Shigeno
SHIBAKAWA Toshiyuki
SHIMOTAKAHARA Nobuteru
SCHINDLER
SUZUKU Keiko
SUMI Yasuo
SONE Masako


TAKAHASHI Tatsurou
TAKATA Yoshiki
TAKIGAWA Mizuho
TASHIMA Seizo
TATSURUHAMA Yohichiro
TANI Mitsuo
TABE Kenzo
TOKUNAGA Masayuki
TOMITA Keisuke

UBUKATA Masayo
UEMAE Chiyu

WEMATSU Misa


YAMASAKI Ami
YAMAZAKI Yasutaka
YURI Goemon
YOKOO Tadanori


YURI Goemon "Hi !"
Oil painting (24~33)Please FAX, TEL or MAIL your questions and request of works that we have.

RETURN TO HOME


inserted by FC2 system