Links
Artist

ARIZONO Masatoshi

Dorothea Fleiss

ESASHI Tomoko

HORIMOTO Emiko

INAMI Michiko

INOUE Shigeko

KATO Hitomi

KASAI Syuro

KAWAI Shimpei

KITAYABU Kazuo

SHIBAKAWA Toshiyuki

SUGANUMA Minoru

WEMATSU Misa


Art Class
Atelier Grapefruit

Gallery

Gallery & Cafe DODO

Gallery SATORU
Gallery (SATORU)

mono gallery

Libest Gallery Sou

Gallery SP

gallery idm


Publication

Geijyutu-Shinbunsha

Monthry Gallery

Kotomiz Press "etc."

Global Art Communication


Information

Craft-en

Tokyo Art Beat
TAB button

Walk

When you come out to Gallery YUME, how about also visiting the places such as Inokashira Park, Jindai Temple, Jindai Shokubutsu Botanical Park, Mitaka City Gallery of Art, Mitaka City Arts Center, Mitaka Seishintei, etc

Mitaka City Arts Foundation

Chofu-shi (Jindai Temple)

Mitaka-shi
(highlights such as Inokashira Park, Nogawa Park, and Yuzo Yamamoto Memorial Hall)


Back to top page

inserted by FC2 system